Studenten aan de slag met Adoptiq


Niet gehinderd door kennis over het platform, advertentiehandel of de uitdagingen van de mediaindustrie ging een groep van 12 studenten aan de slag met een case van Adoptiq. Een weekend lang werkten drie multidisciplinaire teams volgens de Design Sprint-methode van Google aan een door Adoptiq opgestelde opdracht.

Deze SprintZaak werd begeleid door het bedrijf Handshake dat hiervoor studenten selecteerde van de opleidingen ‘Communication and Multimedia Design’ van de Hogeschool van Amsterdam en ‘International Business Innovation Studies’ van Hogeschool InHolland.

Laurens Kat, Business Consultant: “Inspirerend om te zien met hoeveel energie de studenten deze opdracht te lijf gingen. Het resultaat na één weekend was indrukwekkend.”

Vrijdag begonnen de studenten met de eerste stap: Mapping the Problem, oftewel: begrijpen van het probleem. Met verschillende opdrachten brachten ze het probleem in kaart. Van daaruit kozen ze een doel dat ze probeerden te bereiken.

Zaterdag stond in het teken van Sketch & Decide. In de ochtend werd de focus op de oplossingen gelegd. De studenten werkten individueel aan schetsen van de oplossingen die in de middag tijdens de derde stap van de Sprint samengevoegd werden. Vanuit deze samengevoegde ideeën werd vervolgens een storyboard gemaakt, als voorbereiding op het prototype.

Zondag was het Prototype & Testing day. Met het storyboard van zaterdag maakten de teams een prototype dat aan het eind van de dag gepresenteerd werd. Bij de presentaties werd al snel duidelijk dat de gemaakte prototypes waanzinnig goed waren. De drie teams werden uitgenodigd om hun ideeën nogmaals te presenteren voor het gehele team van Adoptiq. Ook hier waren de reacties erg positief! De SprintZaak heeft een frisse wind laten waaien door Adoptiq.

Stefano Toledo, UX designer: “De combinatie van een frisse blik en enthousiasme heeft ons geïnspireerd. Deze samenwerking is volgens mij heel waardevol voor alle partijen.”

This post is also available in: Engels